Wegdekverlichting bedraad

Er wordt steeds terughoudender omgegaan met openbare verlichting. Hierdoor neemt de lichtvervuiling af en wordt bespaard op CO2 uitstoot, stroom- en beheerskosten. In diverse verkeerssituaties is een oriënterende verlichtingslijn gewenst. Bij mist en regensituaties valt de belijning vaak te weinig op, hierbij biedt bedrade wegdekverlichting de gewenste duidelijkheid.
Het voordeel van bedrade wegdekverlichting, is dat men onafhankelijk van de eigen autoverlichting veel eerder een verkeerssituatie kan overzien. De LED wegdekreflectoren zijn niet verblindend aangezien de lichtsterkte instelbaar is. De reflectoren zijn leverbaar in knipperend of constant brandend en worden gelijktijdig geactiveerd en zijn al zichtbaar vanaf 500 meter. Daarnaast is de levensduur van bedrade wegdekreflectoren langer dan die van stand alone reflectors op zonne-energie.

wegdekverlichting bedraad

Toepassingen:

 • Oversteekplaatsen
 • Bosgebied
 • Tunnels
 • Ondersteuning VRI

Veilige oversteekplaats

Het aantal ernstige aanrijdingen op zebrapaden is de afgelopen 10 jaar ondanks allerlei maatregelen nauwelijks afgenomen. Jaarlijks lopen in Nederland tientallen voetgangers ernstig letsel op of erger wanneer ze op een zebrapad worden aangereden. Voetgangers hebben weliswaar voorrang, maar zijn afhankelijk van de oplettendheid van automobilisten. Automobilisten daar in tegen geven aan dat in het donker overstekende voetgangers op zebrapaden slecht zichtbaar zijn. Ook de zebravlakken op het wegdek zijn in het donker minder goed zichtbaar dan bij daglicht.

Zichtbaarheid vergroten

Door het plaatsen van LED-reflectoren haaks op de rijrichting ter plaatse van de oversteekplaats kan de zichtbaarheid sterk worden verbeterd.
In combinatie met detectie gaan op het moment dat er een voetganger of fietser oversteekt de LED-reflectoren knipperen of constant branden. Hierdoor wordt de automobilist er op geattendeerd dat er iemand aan het oversteken is. Zodra men is overgestoken gaan de leds weer uit.

Uitvoering

De LED-reflectors worden in het asfalt van de rijweg geboord en voor de bedrading wordt een sleuf gefreesd. Doordat de LED-reflectors onderling gekoppeld worden vindt het knipperen gelijktijdig plaats. Het is ook mogelijk om de LED-reflectors contant te laten branden. De bovenzijde van de reflectors is na plaatsing gelijk met de bovenzijde van het asfalt. De voetganger of fietser die de oversteekplaats nadert, wordt door een camera gesignaleerd. Als de voetganger of fietser daadwerkelijk oversteekt gaan de LED-reflectors gelijktijdig knipperen. Die blijven knipperen zolang de voetganger op de oversteekplaats loopt of fietst. Doordat de focus van een bestuurder het meest op dit gedeelte van de weg ligt, is het gebruik van LED wegdekreflectors uitermate effectief.

Mogelijkheden voor stroomvoorziening

 • Zonnepaneel op mast
 • Netstroom
 • Ov-laagspanning

Opties

 • Drukknop
 • Radar detectie
 • Thermische detectie
 • LED knipperen of constant branden
 • Kleur LED’s
 • Verkeersbord L02F met knipperende LED-verlichting